Receptes saludables de tardor de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables

(Contenido en el idioma por defecto)

Compartim les receptes de tardor que els membres de la REUS ens han fet arribar

La Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS), constituïda el 2008, té l’objectiu d’unir els esforços entre universitats, la Conferència de Rectors i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per fer que les universitats cada vegada siguin més saludables.

Una de les activitats conjuntes que es duen a terme és la compartició de receptes saludables i de temporada de cada una de les regions que formen part d’aquesta xarxa.

 

 

Fecha de publicación: Fri Nov 24 13:04:00 CET 2017