Tria Triar

Contenido en el idioma por defecto

Tria Triar es tracta d'un projecte que neix de la col·laboració de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut amb la UIB. Aquest projecte pretén oferir a l'alumnat universitari informació i formació sobre les conductes addictives, siguin químiques o no químiques, els riscs associats i les pautes per minimitzar-los. Aquesta intervenció es fa a través de la participació de l’alumnat en la formació, de manera que els estudiants es converteixen en agents de promoció de la salut, i s'encarregaran de desenvolupar les accions dirigides a multiplicar els missatges preventius entre la comunitat universitària mitjançant una sèrie d’activitats al campus de Palma.

Objectiu general:

Crear una major consciència entre l’alumnat en relació amb les addiccions (siguin químiques o no), la prevenció dels abusos del consum de substàncies, la reducció dels riscs associats, i promoure estils de vida saludables i conductes sexuals segures entre el col·lectiu d’alumnat universitari.

Objectius específics:

  1. Proporcionar informació sobre substàncies i altres conductes addictives.
  2. Capacitar els alumnes per convertir-se en agents de promoció de la salut.
  3. Desenvolupar diferents intervencions i campanyes preventives i informatives de prevenció de l'abús de conductes addictives a la Universitat.
  4. Aportar informació i formació extracurricular a l'alumnat universitari. 
 

Gràcies a tothom per participar a les nostres activitats, especialment al grup de voluntariat! #uib #epf

Una publicación compartida de #mesquealcohol (@prevencio_uib) el